Ruilen of retourneren

Retouren

Retourneren in onze winkels is ten alle tijde kosteloos. Voor een overzicht van onze winkels klik hier. Ook retourzendingen zowel binnen als buiten Nederland naar ons antwoordnummer (Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen) met PostNL zijn kosteloos. Gebruik voor het retourneren van je bestelling het bijgeleverde retourformulier. Je hebt tot 30 dagen om je schoenen (ongebruikt) te retourneren. Retourneren vanuit het buitenland kost €5,95. 

Ruilen

Wil je je schoenen ruilen voor een andere maat? Je kan op het retourformulier dan aangeven dat je wilt ruilen voor een andere maat. In de kolom 'ruilen maat' kan je dan de maat invullen die je wenst te ontvangen. Het andere paar kan je gewoon retour sturen en wij sturen de gewenste maat opnieuw naar je op. Ruilen via het retourforumilier duurt gemiddeld 5 werkdagen. Kan je niet zolang wachten? Bestel het artikel dan in de gewenste maat opnieuw op onze webshop. Bestel je voor 14:00 uur, dan wordt het artikel dezelfde dag nog verzonden. Het artikel in de verkeerde maat, kan je gewoon terug sturen met het formulier. Je hoeft dan niks in te vullen bij ruilen maat op het retourformulier.

Stuur jouw (ongebruikte) schoenen op naar ons antwoordnummer (Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen).

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag dat je jouw order hebt ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zul je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Binnen Nederland kun je het artikel ook kosteloos terugsturen naar ons retour adres: Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen. Gebruik hiervoor het retourformulier dat je ontvangt bij je bestelling.

Voor retourzendingen vanuit België en Duitsland is een speciaal retouretiket noodzakelijk. Je kunt je retour aanmelden via service@riekeronlineshop.nl.Vermeld hierbij je ordernummer. Vervolgens ontvang je een retourinstructie per mail. Ook vanuit België en Duitsland kun je  gratis retourneren.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.